YGS - LYS Türkçe Edebiyat Konuları

YGS Türkçe

LYS Edebiyat

1 - Sözün ve Sözcüğün Anlamı

2 - Cümlenin Anlamı

3 - Paragraf

 • Paragraf
 • Anlatım Bilgileri

4 - Ad Soylu Sözcükler

 • Ad
 • Sıfat
 • Adıl (Zamir)
 • Belirteç (Zarf)
 • İlgeç - Bağlaç - Ünlem

5 - Eylemler

 • Eylemde Kip - Kişi - Zaman
 • Bileşik Zamanlı Eylemler, Ekeylem
 • Eylemin Yapısı
 • Eylemsiler

6 - Sözcüğün Yapısı

 • Kökler - Ekler
 • Basit - Bileşik - Türemiş Sözcükler
 • Söz Yapısı

7 - Cümlenin Ögeleri

8 - Eylem Çatısı

9 - Cümle Çeşitleri

10 - Anlatım Bozukluğu

11 - Ses Bilgisi - Yazım

 • Ses Bilgisi
 • Yazım

12 - Noktalama

1 - Söz Sanatları

2 - Nazım - Nesir Bilgileri

3 - Türk Edebiyatı Tarihi (I)

 • İslamiyet Öncesi ve Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı
 • Halk Edebiyatı
 • Divan Edebiyatı
 • Tanzimat Öncesi

4 - Türk Edebiyatı Tarihi (II)

 • Tanzimat Edebiyatı
 • Servet-i Fünun Edebiyatı
 • Fecr-i Ati Edebiyatı

5 - Türk Edebiyatı Tarihi (III)

 • Milli Edebiyat
 • Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı
 • Tanzimat Sonrası

6 - Batı Edebiyatı

 • Sanat Akımları
 • Batı Edebiyatı

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Doping Hafıza

Matematik Örnek Yazılı

Fizikolog

Biyoloji Burada

Site Rekorumuz