Buradasınız : Ana Sayfa >> YGS-LYS Konuları >> YGS - LYS MATEMATİK

YGS - LYS Matematik Konuları

YGS Matematik

LYS Matematik

1 - Sayılar

 • Sayı kümeleri-Asal Sayılar-Pozitif Bölenler,Tek-Çift Sayılar, Ardışık Sayılar
 • Çözümleme - Taban Aritmetiği
 • Doğal ve Tam Sayılarda Dört işlem - Bölünebilme kuralları - Bölme Özdeşliği
 • OBEB-OKEK
 • Rasyonel Sayılar
 • Ondalıklı Sayılar
 • Mutlak Değer - Mutlak Değerli Denklemler
 • Gerçel Sayılar - Faktöriyel
 • Sayılar

2 - Üslü ve Köklü Sayılar

 • Üslü Sayılar
 • Köklü Sayılar

3 - Oran Orantı

 • Orantı problemleri
 • Doğru ve Ters orantı, Aritmetik-Geometrik ve Harmonik Ortalama

4 - I.Dereceden Denklemler ve Problemler

 • Denklem çözme
 • Denklem Kurma
 • Yaş Problemleri
 • Yüzde ve Faiz Problemleri
 • Karışım Problemleri
 • Ortak İş Yapma Problemleri
 • Hareket Problemleri
 • Grafik Problemleri
 • Denklemler

5 - Mantık

 • Önermeler
 • Bileşik ve Açılı Önermeler

6 - Kümeler

 • Küme - Alt Küme - Kümede İşlemler
 • Küme Problemleri

7 - Bağıntı ve Fonksiyon

 • Sıralı İkili - Kartezyen Çarpım - Bağıntı
 • Fonksiyonlar - Fonksiyonlarda İşlemler
 • Bileşke ve Ters Fonksiyon
 • Fonksiyon Grafikleri
 • Bağıntı - Fonksiyon

8 - İşlem ve Modüler Aritmetik

 • İşlem
 • Modüler Aritmetik

1 - Polinom - Özdeşikler

 • Polinomlar
 • Özdeşikler - Çarpanlara Ayırma
 • Rasyonel İfadelerin Sadeleştirilmesi

2 - İkinci Dereceden Denklemler, Eşitsizlikler ve Parabol

 • İkinci Dereceden Denklemler
 • Kök - Katsayı Bağıntıları - Denklem Kurma
 • Eşitsizlikler - Eşitsizlikler Sistemleri
 • Parabol

3 - Permütasyon - Kombinasyon - Binom ve Olasılık

 • Permütasyon
 • Kombinasyon ve Binom
 • Olasılık

4 - Trigonometri

5 - Karmaşık Sayılar

 • Karmaşık Sayılar ve Dört İşlem
 • Kutupsal Koordinatlar, Karmaşık Sayının Trigonometrik Biçimi

6 - Logaritma

 • Logaritmanın Özellikleri
 • Üslü ve Logaritmik Denklemler
 • Logaritmik Eşitsizlikler - Logaritma Fonksiyonlarının Grafiği

7 - Toplam ve Çarpım Sembolleri - Diziler

 • Toplam ve Çarpım Sembolleri
 • Dizi Kavramı - Artan ve Azalan Diziler
 • Aritmetik Diziler
 • Geometrik Diziler

8 - Matris ve Determinant

 • Matris ve Determinant

9 - Fonksiyonlar

 • Fonksiyonlarda İşlemler - Parçalı Fonksiyon
 • Mutlak Değerli Fonksiyonlar
 • Mutlak Değerli Fonksiyonların Grafiği

10 - Fonksiyonlarda Limit ve Süreklilik

 • Limit Kavramı - Soldan ve Sağdan Limit
 • Limitte Belirsizlik Durumları

11 - Türev

 • Türev Kavramı - Sol ve Sağ Türev - Türev Alma Kuralları
 • Bileşke ve Mutlak Değerli Fonksiyonlarda Türev
 • Trigonometrik - Üstel ve Logaritmik Fonksiyonların Türevi
 • Kapalı Fonksiyonların - Parametrik Fonksiyonların Türevleri - Türevde Zincir Kuralı - Ters Fonksiyon Türevleri
 • Türevin Geometrik Anlamı
 • Artan ve Azalan Fonksiyonlar - Ekstremum Noktaları - İkinci Türevin Geometrik Anlamı - Ortalama Değer Teoremleri
 • Türevin Limite Uygulanması (L'hospital kuralı)
 • Polinom Fonksiyonların Grafiği
 • Asimptot Kavramı

12 - İntegral

 • Belirsiz İntegral - İntegral alma kuralları
 • Basit Kesirlere Ayırma - Kısmi İntegral - Dönüşüm Yaparak İntegral Alma
 • Belirli İntegral
 • İntegralin Uygulamaları (Eğri Altında Kalan Alan)
 • Eğrilerle Sınırlı Bölgenin Alanı - Dönel Cisimlerin Hacimleri
 
 


ÇIKMIŞ SINAV ÇÖZÜMLERİ
Mat-Geo Fizik
Kimya Biyoloji
KPSS ALES
DGS Polis
JANA Türkçe-Ed.
KONULARA GÖRE ÇIKMIŞ SORULAR
Matematik konuları
Geometri konuları
Fizik Konuları
Kimya Konuları
Biyoloji Konuları
Faydalı Bilgiler
Ünlü Matematikçiler
Fıkralar
Karikatürler
Komik Sorular
Site Haritası

LYS Çok Kolay
Hafıza Teknikleriyle LYS

Facebook sayfamız
Twitter sayfamız