Buradasınız : Ana Sayfa >> SINAV ÇÖZÜMLERİ >> Türkçe - Edebiyat >> 2010 YGS Türkçe Soru ve Çözümleri

2010 YGS TÜRKÇE SORU ve ÇÖZÜMLERİ

PDF formatında görmek veya indirmek (download) için TIKLAYIN
Bu çözümler www.edebiyatsorulari.com tarafından hazırlanmıştır.
SORULAR
1.

Çözümünü Görmek için TIKLA
2.

Çözümünü Görmek için TIKLA


3.

Çözümünü Görmek için TIKLA
4.

Çözümünü Görmek için TIKLA

5.

Çözümünü Görmek için TIKLA
6.

Çözümünü Görmek için TIKLA

7.

Çözümünü Görmek için TIKLA
8.

Çözümünü Görmek için TIKLA

9.

Çözümünü Görmek için TIKLA
10.

Çözümünü Görmek için TIKLA

11.

Çözümünü Görmek için TIKLA
12.

Çözümünü Görmek için TIKLA

13.

Çözümünü Görmek için TIKLA
14.

Çözümünü Görmek için TIKLA

15.

Çözümünü Görmek için TIKLA
16.

Çözümünü Görmek için TIKLA

17.

Çözümünü Görmek için TIKLA
18.

Çözümünü Görmek için TIKLA

19.

Çözümünü Görmek için TIKLA
20.

Çözümünü Görmek için TIKLA

21.

Çözümünü Görmek için TIKLA
22.

Çözümünü Görmek için TIKLA

23.

Çözümünü Görmek için TIKLA
24.

Çözümünü Görmek için TIKLA

25.

Çözümünü Görmek için TIKLA
26.

Çözümünü Görmek için TIKLA

27.

Çözümünü Görmek için TIKLA
28.

Çözümünü Görmek için TIKLA

29.

Çözümünü Görmek için TIKLA
30.

Çözümünü Görmek için TIKLA

31.

Çözümünü Görmek için TIKLA
32.

Çözümünü Görmek için TIKLA

33.

Çözümünü Görmek için TIKLA
34.

Çözümünü Görmek için TIKLA

35.

Çözümünü Görmek için TIKLA
36.

Çözümünü Görmek için TIKLA

37.

Çözümünü Görmek için TIKLA
38.

Çözümünü Görmek için TIKLA

39.

Çözümünü Görmek için TIKLA
40.

Çözümünü Görmek için TIKLA

CEVAPLAR
ÇÖZÜMLER
1.
Kendini paranteze alarak yazar, kendi düşüncelerini yazısının içinde yansıtmamış olur.
Cevap: D

Soruya Geri DÖN
2.
Diyet yaptırıyorsa beslemiyor ve dolayısıyla geliştirmiyor demektir. Burada beslenmeyen de zihin; yani duygu ve düşüncelerdir.
Cevap: A

Soruya Geri DÖN
3.
İlk cümlede sorulan soruyu cevaplamak konusunda yaşadığı güçlüğü anlatır.
Cevap: B

Soruya Geri DÖN
4.
Laboratuvar sözü kullanılarak küçük dergilerin yeniliklere, ilklere yer verdiği anlatılmış
Cevap: C

Soruya Geri DÖN
5.
İleride yazacaklarının şu ana kadar yazdıklarından farklı olması gerektiğine vurgu yapmış. Yazar kendini tekrarlamak istemiyor.
Cevap: E

Soruya Geri DÖN
6.
II ve IV. cümlelerde toplumsal sorumluluk yüklenen sanatçıdan çağını değiştirebilmesi istenmiştir.
Cevap: B

Soruya Geri DÖN
7.
“Ama” ile başlayan III. cümleden sonra olumsuz eleştiri söz konusudur.
Cevap: C

Soruya Geri DÖN
8.
IV. cümlede âşık edebiyatı ürünlerine daha fazla yer verilmesinin nedeni dinleyici istekleri olarak verilmemiştir.
Cevap: D

Soruya Geri DÖN
9.
II. cümlede kitap fuarlarının tutumundan bahsedilmiş; ama burada bir mecburiyet söz konusu değil.
Cevap: B

Soruya Geri DÖN
10.
III. cümlede yazmadaki amacını değil, yazmaya nasıl başladığını anlatıyor.
Cevap: C


Soruya Geri DÖN
11.
– Adam(Özne), durmadan öfkeli öfkeli(Zarf Tümleci) konuşuyor(Yüklem), masada oturanlarsa(Özne) sessizce(Zarf Tümleci) onu(Belirtili Nesne) dinliyorlardı(Yüklem). / Ortak öğe kullanılmadığı için bağımsız sıralı cümledir.
  
      – Mendiliyle(Zarf Tümleci) gözlerini(Belirtili Nesne) kuruladı(Yüklem), yaşam öyküsünü kaldığı yerden anlatmaya(Dolaylı Tümleç) başladı(Yüklem). / “O” öznesi ortak olduğu için bağımlı sıralı cümledir.

      – Sordum soruşturdum(Yüklem), sonunda(Zarf Tümleci) aradığım nitelikte bir usta(Belirtisiz Nesne) buldum(Yüklem). / “Ben” öznesi ortak olduğu için bağımlı sıralı cümledir.

      – Ali(Özne), kitaplarını(Belirtili Nesne) çantasından(Dolaylı Tümleç) çıkardı(Yüklem), sırasının üzerine(Dolaylı Tümleç) yerleştirdi(Yüklem). / “Ali” öznesi ortak olduğu için bağımlı sıralı cümledir.
 
      – Müşteri(Özne), getirilen kahveden(Dolaylı Tümleç) bir yudum(Belirtisiz Nesne) aldı(Yüklem), sonra yeniden(Zarf Tümleci) gazetesine(Dolaylı Tümleç) daldı(Yüklem). / “Müşteri” öznesi ortak olduğu için bağımlı sıralı cümledir.
Cevap: A

Soruya Geri DÖN
12.
– bizi bize anlatan / (Niteleme sıfatı) sanat (isim) : Sıfat tamlaması
       – bu (İşaret sıfatı) / dönemde (isim) : Sıfat tamlaması
       – Devlet (İsim) / Tiyatroları (İsim) : Belirtisiz isim tamlaması
       – sahnelediği (işaret sıfatı) / oyunlarla (İsim) : Sıfat tamlaması
       – verimli (Niteleme sıfatı) bir (Belgisiz sıfat) / yıl (İsim) : Sıfat tamlaması
Cevap: C

Soruya Geri DÖN
13.
– “ne” Getirilen nesnenin adını soru yoluyla tuttuğu için soru zamiridir.
          ”ne” Ne…ne bağlacıdır.
 
       - “artık” İki kullanımda da fiile sınırlama anlamı kattığı için zarftır.

       – “o” Gün ismini işaret ettiği için işaret sıfatıdır.
         ”o” Kişi adının yerini tuttuğu için kişi zamiridir.

       – “nasıl” Fiili soru yönünden etkilediği için soru zarfıdır.
         “nasıl” Çalışma ismini etkilediği için soru sıfatıdır.

       – “yalnız” Gitmek fiilimsisini durum yönünden etkilediği için durum zarfıdır.
         “yalnız” Ancak anlamına geldiği için bağlaçtır.
Cevap: B

Soruya Geri DÖN
14.
– şehir-i / şehri : Ünlü düşmesi
       – Mardin ne zaman hazırlanıyor? “şimdilerde” : Zaman zarfı
       – Hangi merkezi? “doğudaki” : Sıfatlaştıran -ki
       – “inan-ç”, “kültür-lü-lük”, “gün-cel”, doğ-u”, “ol-ma”, hazır-la-n” : Türemiş sözcükler
       - Dönüşlülük zamiri “kendi” kullanılmamıştır.
Cevap: E

Soruya Geri DÖN
15.
– “doğ-duk” sıfat-fiil, “ol-an” sıfat-fiil
       – “anımsarım” l,n,ş eklerini almadığına göre etken, neyi sorusuna cevap vererek nesne alabildiği için geçişlidir.
       – “Ne ile?” sorusuna cevap verdiğine göre edattır.
       – Belirli geçmiş zaman -di, hikaye bileşik zaman -di. “sığın-ır-dı-k” geniş zamanın hikayesidir.
       – Hangi günler? “o” işaret sıfatıdır.
Cevap: D

Soruya Geri DÖN
16.
Yer adları (kıta, bölge, il, ilçe, köy, semt, cadde, sokak, semt vb.) büyük harfle başlar. Bu yüzden doğru yazım Taksim Meydanı olmalıdır.
Cevap: D

Soruya Geri DÖN
17.
Özel adlara getirilen yapım ekleri, çokluk eki ve bunlardan sonra gelen diğer ekler kesmeyle ayrılmaz. Bu yüzden doru yazım Türklerin olmalıdır.
Cevap: C

Soruya Geri DÖN
18.
Metin içinde zarf-fiil ekleriyle oluşturulmuş kelimelerden sonra virgül konmaz. İncelemek fiilinin aldığı -ip zar-fiil ekidir.
Cevap: B

Soruya Geri DÖN
19.
Noktalı virgül farklı türleri ve sıralı cümleleri ayırmak için kullanılır. IV’le numaralanmış yerde bu özellikler olmadığı için virgül kullanılmalıdır.
Cevap: D

Soruya Geri DÖN
20.
Başarı alınmaz, kazanılır, elde edilir. Yanlış sözcük kullanımı anlatım bozukluğu yaratmıştır.
Cevap: E

Soruya Geri DÖN
21.
Yazar kendi yazma serüvenini anlatırken IV. cümleyle okuduğu günlükleri anlatmaya başlamış.
Cevap: C

Soruya Geri DÖN
22.
II. cümle dışındaki tüm cümleler mizah ve hicivin karşılaştırılmasına dairdir.
Cevap: A

Soruya Geri DÖN
23.
I. cümlede “sanatın üvey evlatları”, III. cümlede “soğuk iş ilişkisi”, IV. cümlede “kupkuru teşekkür”, V. cümlede “eleştiri okları” mecalı söyleyiş örnekleridir.
Cevap: B

Soruya Geri DÖN
24.
V. cümlede vurgulananın örneği olarak verilen cümle eklenmelidir.
Cevap: E

Soruya Geri DÖN
25.
Paragrafta benzetmeye yer verilmemiştir.
Cevap: D

Soruya Geri DÖN
26.
Şair belli bir yere gelmiş bir isimse şiirine bakmadan yayımlanır, bu da bazen şiirden ziyade şairin yayımlandığını gösterir.
Cevap: A

Soruya Geri DÖN
27.
Bir tane iyi ürün vermenin yetmeyeceğini süreklilik gerektirdiğini anlatır yazar.
Cevap: B

Soruya Geri DÖN
28.
Yazar paragrafta aldığı ödülün kendisini hangi yönlerden etkilediğini anlatıyor.
Cevap: C

Soruya Geri DÖN
29.
Paragrafın “o yüzden” ile başlayan son cümlesi vurguyu taşıyor. Vurgu dil alanında çok kitap yayımlanmasının nedenine yapılmış.
Cevap: A

Soruya Geri DÖN
30.
Paragrafın ilk kısmında vazgeçmeyi hiç düşünmeden yazdığını, diğer kısmında da saygın yapıtlar ortaya koyduğunu anlatmış.
Cevap: E

Soruya Geri DÖN
31.
Son iki cümle anı yazarının tarafsız ve nesnel olması gerektiği ile ilgilidir.
Cevap: D

Soruya Geri DÖN
32.
Özensizlikten şikayet ediyor yazar.
Cevap: C

Soruya Geri DÖN
33.
Parçada iyi olmanın yeterli olmadığına, kişinin kendine artılar katması gerektiğine vurgu yapılmış.
Cevap: B

Soruya Geri DÖN
34.
İlk iki cümlede ahlak unsurunun değişimine neden olan etkenler verilmiş.
Cevap: E

Soruya Geri DÖN
35.
Babasına karşı anlayışlı ve gerçekçidir.
Cevap: A

Soruya Geri DÖN
36.
Yazar yetiştiği ortamın kendisi üzerindeki önemli etkilerine vurgu yapmış.
Cevap: C

Soruya Geri DÖN
37.
A – 4. cümleden, B – 3. cümleden, C – 6. cümleden, E – 5. cümleden çıkarılabilir.
Cevap: D

Soruya Geri DÖN
38.
Okurun sorularla karşılaşmasından söz edilmemiş.
Cevap: B

Soruya Geri DÖN
39.
A – 2. cümleden, B – 3′ten sonra, C – 1. cümleden, D – son cümleden çıkarılabilir.
Cevap: E

Soruya Geri DÖN
40.
B – 5. cümleden, C – 6. cümleden, D – 7. cümleden, E – 2. cümleden çıkarılabilir.
Cevap: A

Soruya Geri DÖN
Başa Dön
Türkçe - Edebiyat Sınav Soruları - Çözümleri Ana Sayfasına Dön
Bu çözümler www.edebiyatsorulari.com tarafından hazırlanmıştır.
 
ÇIKMIŞ SINAV ÇÖZÜMLERİ
Mat-Geo Fizik Kimya Biyoloji Türkçe-Ed.
ALES KPSS DGS Polis JANA

KONULARA GÖRE ÇIKMIŞ SORULAR
Matematik konuları Geometri konuları Fizik Konuları Kimya Konuları Biyoloji Konuları
Türkçe-Edeb. konuları        

DİĞER
Faydalı Bilgiler Ünlü Matematikçiler Fıkralar Karikatürler Komik Sorular
Site Haritası                
 


LYS Çok Kolay
Hafıza Teknikleriyle LYS

Facebook sayfamız
Twitter sayfamız