2010 YGS TÜRKÇE SORU ve ÇÖZÜMLERİ

SORULAR
Bu çözümler www.edebiyatsorulari.com tarafından hazırlanmıştır.
PDF formatında görmek veya indirmek (download) için TIKLAYIN
1.


Çözümünü Görmek için TIKLA
2.

Çözümünü Görmek için TIKLA
3.

Çözümünü Görmek için TIKLA

4.

Çözümünü Görmek için TIKLA
5.

Çözümünü Görmek için TIKLA

6.

Çözümünü Görmek için TIKLA
7.

Çözümünü Görmek için TIKLA

8.

Çözümünü Görmek için TIKLA
9.

Çözümünü Görmek için TIKLA

10.

Çözümünü Görmek için TIKLA
11.

Çözümünü Görmek için TIKLA

12.

Çözümünü Görmek için TIKLA
13.

Çözümünü Görmek için TIKLA

14.

Çözümünü Görmek için TIKLA
15.

Çözümünü Görmek için TIKLA

16.

Çözümünü Görmek için TIKLA
17.

Çözümünü Görmek için TIKLA

18.

Çözümünü Görmek için TIKLA
19.

Çözümünü Görmek için TIKLA

20.

Çözümünü Görmek için TIKLA
21.

Çözümünü Görmek için TIKLA

22.

Çözümünü Görmek için TIKLA
23.

Çözümünü Görmek için TIKLA

24.

Çözümünü Görmek için TIKLA
25.

Çözümünü Görmek için TIKLA

26.

Çözümünü Görmek için TIKLA
27.

Çözümünü Görmek için TIKLA

28.

Çözümünü Görmek için TIKLA
29.

Çözümünü Görmek için TIKLA

30.

Çözümünü Görmek için TIKLA
31.

Çözümünü Görmek için TIKLA

32.

Çözümünü Görmek için TIKLA
33.

Çözümünü Görmek için TIKLA

34.

Çözümünü Görmek için TIKLA
35.

Çözümünü Görmek için TIKLA

36.

Çözümünü Görmek için TIKLA
37.

Çözümünü Görmek için TIKLA

38.

Çözümünü Görmek için TIKLA
39.

Çözümünü Görmek için TIKLA

40.

Çözümünü Görmek için TIKLA
 

CEVAPLAR
ÇÖZÜMLER
1.
Kendini paranteze alarak yazar, kendi düşüncelerini yazısının içinde yansıtmamış olur.
Cevap: D

Soruya Geri DÖN
2.
Diyet yaptırıyorsa beslemiyor ve dolayısıyla geliştirmiyor demektir. Burada beslenmeyen de zihin; yani duygu ve düşüncelerdir.
Cevap: A

Soruya Geri DÖN
3.
İlk cümlede sorulan soruyu cevaplamak konusunda yaşadığı güçlüğü anlatır.
Cevap: B

Soruya Geri DÖN
4.
Laboratuvar sözü kullanılarak küçük dergilerin yeniliklere, ilklere yer verdiği anlatılmış
Cevap: C

Soruya Geri DÖN
5.
İleride yazacaklarının şu ana kadar yazdıklarından farklı olması gerektiğine vurgu yapmış. Yazar kendini tekrarlamak istemiyor.
Cevap: E

Soruya Geri DÖN
6.
II ve IV. cümlelerde toplumsal sorumluluk yüklenen sanatçıdan çağını değiştirebilmesi istenmiştir.
Cevap: B

Soruya Geri DÖN
7.
“Ama” ile başlayan III. cümleden sonra olumsuz eleştiri söz konusudur.
Cevap: C

Soruya Geri DÖN
8.
IV. cümlede âşık edebiyatı ürünlerine daha fazla yer verilmesinin nedeni dinleyici istekleri olarak verilmemiştir.
Cevap: D

Soruya Geri DÖN
9.
II. cümlede kitap fuarlarının tutumundan bahsedilmiş; ama burada bir mecburiyet söz konusu değil.
Cevap: B

Soruya Geri DÖN
10.
III. cümlede yazmadaki amacını değil, yazmaya nasıl başladığını anlatıyor.
Cevap: C


Soruya Geri DÖN
11.
– Adam(Özne), durmadan öfkeli öfkeli(Zarf Tümleci) konuşuyor(Yüklem), masada oturanlarsa(Özne) sessizce(Zarf Tümleci) onu(Belirtili Nesne) dinliyorlardı(Yüklem). / Ortak öğe kullanılmadığı için bağımsız sıralı cümledir.
  
      – Mendiliyle(Zarf Tümleci) gözlerini(Belirtili Nesne) kuruladı(Yüklem), yaşam öyküsünü kaldığı yerden anlatmaya(Dolaylı Tümleç) başladı(Yüklem). / “O” öznesi ortak olduğu için bağımlı sıralı cümledir.

      – Sordum soruşturdum(Yüklem), sonunda(Zarf Tümleci) aradığım nitelikte bir usta(Belirtisiz Nesne) buldum(Yüklem). / “Ben” öznesi ortak olduğu için bağımlı sıralı cümledir.

      – Ali(Özne), kitaplarını(Belirtili Nesne) çantasından(Dolaylı Tümleç) çıkardı(Yüklem), sırasının üzerine(Dolaylı Tümleç) yerleştirdi(Yüklem). / “Ali” öznesi ortak olduğu için bağımlı sıralı cümledir.
 
      – Müşteri(Özne), getirilen kahveden(Dolaylı Tümleç) bir yudum(Belirtisiz Nesne) aldı(Yüklem), sonra yeniden(Zarf Tümleci) gazetesine(Dolaylı Tümleç) daldı(Yüklem). / “Müşteri” öznesi ortak olduğu için bağımlı sıralı cümledir.
Cevap: A

Soruya Geri DÖN
12.
– bizi bize anlatan / (Niteleme sıfatı) sanat (isim) : Sıfat tamlaması
       – bu (İşaret sıfatı) / dönemde (isim) : Sıfat tamlaması
       – Devlet (İsim) / Tiyatroları (İsim) : Belirtisiz isim tamlaması
       – sahnelediği (işaret sıfatı) / oyunlarla (İsim) : Sıfat tamlaması
       – verimli (Niteleme sıfatı) bir (Belgisiz sıfat) / yıl (İsim) : Sıfat tamlaması
Cevap: C

Soruya Geri DÖN
13.
– “ne” Getirilen nesnenin adını soru yoluyla tuttuğu için soru zamiridir.
          ”ne” Ne…ne bağlacıdır.
 
       - “artık” İki kullanımda da fiile sınırlama anlamı kattığı için zarftır.

       – “o” Gün ismini işaret ettiği için işaret sıfatıdır.
         ”o” Kişi adının yerini tuttuğu için kişi zamiridir.

       – “nasıl” Fiili soru yönünden etkilediği için soru zarfıdır.
         “nasıl” Çalışma ismini etkilediği için soru sıfatıdır.

       – “yalnız” Gitmek fiilimsisini durum yönünden etkilediği için durum zarfıdır.
         “yalnız” Ancak anlamına geldiği için bağlaçtır.
Cevap: B

Soruya Geri DÖN
14.
– şehir-i / şehri : Ünlü düşmesi
       – Mardin ne zaman hazırlanıyor? “şimdilerde” : Zaman zarfı
       – Hangi merkezi? “doğudaki” : Sıfatlaştıran -ki
       – “inan-ç”, “kültür-lü-lük”, “gün-cel”, doğ-u”, “ol-ma”, hazır-la-n” : Türemiş sözcükler
       - Dönüşlülük zamiri “kendi” kullanılmamıştır.
Cevap: E

Soruya Geri DÖN
15.
– “doğ-duk” sıfat-fiil, “ol-an” sıfat-fiil
       – “anımsarım” l,n,ş eklerini almadığına göre etken, neyi sorusuna cevap vererek nesne alabildiği için geçişlidir.
       – “Ne ile?” sorusuna cevap verdiğine göre edattır.
       – Belirli geçmiş zaman -di, hikaye bileşik zaman -di. “sığın-ır-dı-k” geniş zamanın hikayesidir.
       – Hangi günler? “o” işaret sıfatıdır.
Cevap: D

Soruya Geri DÖN
16.
Yer adları (kıta, bölge, il, ilçe, köy, semt, cadde, sokak, semt vb.) büyük harfle başlar. Bu yüzden doğru yazım Taksim Meydanı olmalıdır.
Cevap: D

Soruya Geri DÖN
17.
Özel adlara getirilen yapım ekleri, çokluk eki ve bunlardan sonra gelen diğer ekler kesmeyle ayrılmaz. Bu yüzden doru yazım Türklerin olmalıdır.
Cevap: C

Soruya Geri DÖN
18.
Metin içinde zarf-fiil ekleriyle oluşturulmuş kelimelerden sonra virgül konmaz. İncelemek fiilinin aldığı -ip zar-fiil ekidir.
Cevap: B

Soruya Geri DÖN
19.
Noktalı virgül farklı türleri ve sıralı cümleleri ayırmak için kullanılır. IV’le numaralanmış yerde bu özellikler olmadığı için virgül kullanılmalıdır.
Cevap: D

Soruya Geri DÖN
20.
Başarı alınmaz, kazanılır, elde edilir. Yanlış sözcük kullanımı anlatım bozukluğu yaratmıştır.
Cevap: E

Soruya Geri DÖN
21.
Yazar kendi yazma serüvenini anlatırken IV. cümleyle okuduğu günlükleri anlatmaya başlamış.
Cevap: C

Soruya Geri DÖN
22.
II. cümle dışındaki tüm cümleler mizah ve hicivin karşılaştırılmasına dairdir.
Cevap: A

Soruya Geri DÖN
23.
I. cümlede “sanatın üvey evlatları”, III. cümlede “soğuk iş ilişkisi”, IV. cümlede “kupkuru teşekkür”, V. cümlede “eleştiri okları” mecalı söyleyiş örnekleridir.
Cevap: B

Soruya Geri DÖN
24.
V. cümlede vurgulananın örneği olarak verilen cümle eklenmelidir.
Cevap: E

Soruya Geri DÖN
25.
Paragrafta benzetmeye yer verilmemiştir.
Cevap: D

Soruya Geri DÖN
26.
Şair belli bir yere gelmiş bir isimse şiirine bakmadan yayımlanır, bu da bazen şiirden ziyade şairin yayımlandığını gösterir.
Cevap: A

Soruya Geri DÖN
27.
Bir tane iyi ürün vermenin yetmeyeceğini süreklilik gerektirdiğini anlatır yazar.
Cevap: B

Soruya Geri DÖN
28.
Yazar paragrafta aldığı ödülün kendisini hangi yönlerden etkilediğini anlatıyor.
Cevap: C

Soruya Geri DÖN
29.
Paragrafın “o yüzden” ile başlayan son cümlesi vurguyu taşıyor. Vurgu dil alanında çok kitap yayımlanmasının nedenine yapılmış.
Cevap: A

Soruya Geri DÖN
30.
Paragrafın ilk kısmında vazgeçmeyi hiç düşünmeden yazdığını, diğer kısmında da saygın yapıtlar ortaya koyduğunu anlatmış.
Cevap: E

Soruya Geri DÖN
31.
Son iki cümle anı yazarının tarafsız ve nesnel olması gerektiği ile ilgilidir.
Cevap: D

Soruya Geri DÖN
32.
Özensizlikten şikayet ediyor yazar.
Cevap: C

Soruya Geri DÖN
33.
Parçada iyi olmanın yeterli olmadığına, kişinin kendine artılar katması gerektiğine vurgu yapılmış.
Cevap: B

Soruya Geri DÖN
34.
İlk iki cümlede ahlak unsurunun değişimine neden olan etkenler verilmiş.
Cevap: E

Soruya Geri DÖN
35.
Babasına karşı anlayışlı ve gerçekçidir.
Cevap: A

Soruya Geri DÖN
36.
Yazar yetiştiği ortamın kendisi üzerindeki önemli etkilerine vurgu yapmış.
Cevap: C

Soruya Geri DÖN
37.
A – 4. cümleden, B – 3. cümleden, C – 6. cümleden, E – 5. cümleden çıkarılabilir.
Cevap: D

Soruya Geri DÖN
38.
Okurun sorularla karşılaşmasından söz edilmemiş.
Cevap: B

Soruya Geri DÖN
39.
A – 2. cümleden, B – 3′ten sonra, C – 1. cümleden, D – son cümleden çıkarılabilir.
Cevap: E

Soruya Geri DÖN
40.
B – 5. cümleden, C – 6. cümleden, D – 7. cümleden, E – 2. cümleden çıkarılabilir.
Cevap: A

Soruya Geri DÖN
Başa Dön
Türkçe - Edebiyat Sınav Soruları - Çözümleri Ana Sayfasına Dön
Bu çözümler www.edebiyatsorulari.com tarafından hazırlanmıştır.

 


Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Doping Hafıza

Matematik Örnek Yazılı

Site Rekorumuz