Buradasınız : Ana Sayfa >> SINAV ÇÖZÜMLERİ >> KİMYA ÇÖZÜMLERİ >> 2013 YGS Kimya Soru ve Çözümleri

2013 YGS Kimya Soru ve Çözümleri

SORULAR
PDF formatında görmek veya indirmek (download) için TIKLAYIN
15.

Çözümünü Görmek için TIKLA
16.

Çözümünü Görmek için TIKLA
17.

Çözümünü Görmek için TIKLA

18.

Çözümünü Görmek için TIKLA
19.

Çözümünü Görmek için TIKLA

20.

Çözümünü Görmek için TIKLA
21.

Çözümünü Görmek için TIKLA

22.

Çözümünü Görmek için TIKLA
23.

Çözümünü Görmek için TIKLA

24.

Çözümünü Görmek için TIKLA
25.

Çözümünü Görmek için TIKLA

26.

Çözümünü Görmek için TIKLA
27.

Çözümünü Görmek için TIKLA

CEVAPLAR
ÇÖZÜMLER
15.
artı ve eksi yükler iyonların altına gelecek şekilde çarprazlanarak oluşacak bileşiğin formülü yazılabilir. Bütün şıklarda yazılan formüller doğrudur yalnız D şıkkındaki sülfat asidi sülfit şeklinde yazıldığı için yanlıştır. SO4 sülfattır sülfit değildir.
Cevap D


Soruya Geri DÖN
16.
Bileşiklerin özellikleri ile ilgili bir sorudur. Kuvvetli asit ve kuvvetli bazdan oluşan tuzlar nötr asidi kuvvetliyse bazı zayıf ise asidik tuz bazı kuvvetli asidi zayıf ise bazik tuzdur. A şıkkındaki KNO3  KOH kuvvetli baz ile HNO3 kuvvetli asitten oluşmuş nötr bir tuzdur bu yüzden turnusol kağıdına etki etmez A yanlıştır.
Cevap A


Soruya Geri DÖN
17.
Madde ve özellikleri ile ilgili bir sorudur. Hal değişim grafiği bir katıya aittir ve a noktası erime noktasıdır. Ayırt edici özellikler maddenin miktarına bağlı değildir 10 gram buzda sıfır derecede erir 1 kg buzda sıfır derecede erir. B şıkkı yanlıştır.
Cevap B


Soruya Geri DÖN
18.
Metal ametal bileşikleri iyonik bileşiklerdir. Ca 2A metali Cl 7A ametalidir oluşacak bileşikte iyonik bir tuzdur. C şıkkında moleküler bir bileşiktir denmesi yanlıştır. Moleküler bileşikler ametal ametal elementleri arasında oluşur.
Cevap C


Soruya Geri DÖN
19.
I de oksijen -2×3=-6  Cr de + 6 olmalıdır. II de Cr +3 ve oksijen -2 dir. III de sülfat -2 Cr ise +3 dür.  IV de ise K +1 2 tane var ve +2 olur oksijen -2×7=-14 olur toplamı 12 yapar Cr2 deki 2 ye bölünürse -6 ve Cr +6 olmak zorundadır.
Cevap C


Soruya Geri DÖN
20.
Polar bileşikler de net bir dipol momentinin ortaya çıkması gerekir eğer kuvvetler birbirini nötürleştiriyorsa bileşik apolar olur ancak elementler arasındaki bağlar polar olabilir. Burada 120 derecelik bir düzlemde kuvvetler C ile H arasındaki bağ kuvvetleri ve çekimleri birbirini yokeder o yüzden molekül apolardır.
Cevap A


Soruya Geri DÖN
21.
Atomun yapısı ile ilgili oldukça basit bir sorudur. B nin elektron sayısı proton sayısına eşit olmak zorundadır çünkü atom nötrdür. Bu doğru bir şıktır. Flor bir 7A grubu elementidir 1 elektron alarak son yörüngeyi 8 yapar bu da doğrudur. Na 1 elektron vererek soygaza benzer ve katyon oluşturur. P de toplam 15 elektron vardır. Mg bileşik yaparken birinci katmandaki değil son katmandaki elektronları vererek bileşik oluştururlar.
Cevap E


Soruya Geri DÖN
22.
Kimyasal bağlar kavramını ölçen oldukça basit bir sorudur. Elektron ortaklığı ile oluşan bağlar kovalent elektron alış verişi ile oluşan bağlar iyoniktir. Aynı veya farklı element atomlarını bir arada tutan kuvvete de kimyasal bağ diyoruz. Tüm yargılar doğrudur.
Cevap E


Soruya Geri DÖN
23.
A şıkkındaki bileşik C2H2 bir alkindir adı etin yada asetilen diye de adlandırılır. A doğrudur. B şıkkı C2H4 dür etilen bir alkindir bir çift bağ vardır. C şıkkı C3H6 dır bir alkendir siklo alkanlarla izomerdir. C de doğrudur. D deki bileşik C3H8 dir . Propandır doymuş bir alkandır.
Cevap D


Soruya Geri DÖN
24.
C şıkkında demir sol tarafta +3 iken sağ tarafta element halde yani sıfır değerliliktedir. Demir 3 elektron almıştır . Al de sıfırdan +3 e yükseltgenmiştir.
Cevap C


Soruya Geri DÖN
25.
40 derecede B ye bakılırsa 100 gram su 30 gram katı çözüyorsa 200 gram su 60 gram çözmeli. I . yargı  yanlıştır. A be den daha çok çözünüyor II. yargı doğrudur.  80 derecede  55 gram A 100 gram suda çözülürse ve grafiğe bakılırsa A yı kesmediği görülür çözelti doymamış olur. Bu yargı yanlıştır. IV 60 derecede B ye baklırsa 100 gram su 40 gram B çözüyor 50 gram su 20 gram katı çözer.  Bu şık doğrudur.
Cevap B


Soruya Geri DÖN
26.
V hacminde 2m katı ve 2V hacminde m gram katı çözülüyor. 2. kapta hacim büyük çözünen az ve daha seyreltik bir çözeltidir. I dogrudur. Hacim ve kütleler farklı yoğunluklarda farklıdır. II de doğrudur. III. yargıda V için orantı kurulursa aynı çıkmaz. III .yargı yanlıştır.
Cevap B


Soruya Geri DÖN
27.
Sabun yağ asitlerinin sodyum ya da potasyum tuzlarıdır. Yağ asitleri NaOH gibi kuvvetli baz ile reaksiyona sokulursa normal sabunlar eğer KOH gibi bir baz ile reaksiyona sokulursa arap sabunu daha yumuşak bir sabun elde edilir. A kabundaki baz olmalı ki zeytin yağındaki yağ asidi ile sabun oluşsun. A kabına konan X maddesi  kuvvetli bazdır.I doğrudur. Sabun oluşumu bir polimerleşme tepkimesi değildir . II yanlıştır. X KOH ise arap sabunu (yumuşak sabun) NaOH ise sert sabunlar elde edilir. III doğrudur.
Cevap D


Soruya Geri DÖN
Başa Dön
Kimya Sınav Soruları - Çözümleri Ana Sayfasına Dön
Kaynak-Çözümler
www.osskimya.com
 
ÇIKMIŞ SINAV ÇÖZÜMLERİ
Mat-Geo Fizik Kimya Biyoloji Türkçe-Ed.
ALES KPSS DGS Polis JANA

KONULARA GÖRE ÇIKMIŞ SORULAR
Matematik konuları Geometri konuları Fizik Konuları Kimya Konuları Biyoloji Konuları
Türkçe-Edeb. konuları        

DİĞER
Faydalı Bilgiler Ünlü Matematikçiler Fıkralar Karikatürler Komik Sorular
Site Haritası                
 

LYS Çok Kolay
Hafıza Teknikleriyle LYS

Facebook sayfamız
Twitter sayfamız