2012 LYS Kimya Soru ve Çözümleri

Sorular
 
Cevaplar
Çözümler
 
1.
elektron dizilişi: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1
37 elektronu olan 5 . periyod IA grubu elementidir. Kütle no = proton + nötrondan 37+48= 85 dir. C şıkkında element VA gurubu diyor bu yanlıştır. Elektron dizilişindeki en yüksek enerji seviyesi 5 dir ve bu periyodik cetvelde periyod numarasına eşittir. En yüksek enerji seviyesindeki elektronlarda grubu verir.
CEVAP C
Soruya Geri DÖN
2.
IA ve IIA grubu elementleri metaldir. Elektron dizilişleri s orbiteli ile biter. Bu orbitaldeki elektronları kolaylıkla vererek ametallerle iyonik yapılı bileşikler oluştururlar. Metal metal ile bileşik yapamaz ancak alaşım yaparlar. I ve III doğrudur ancak gruplarda yukarıdan aşağıya doğru inildikçe atomun yörüngeleri artacağından atom çapı da artacaktır. II yargı yanlıştır. Periyodik cetvelde soldan sağa doğru gidildikçe atom yarıçapı azalır yukarıdan aşağıya inildikçe atom yarıçapı artar.
CEVAP C
Soruya Geri DÖN
3.
Enerji = hxc/λ
bu denklemde verilenlerin yerine yazılması gerekiyor ancak birime dikkat etmek gerekiyor verilerin hepsinin MKS birim sisteminde olması gerekiyor verilen lamda değeri 221 nm dir bunu metreye çevirmek gerekir.
E=6,63×10-34×3 x108/221×1x109
6.63×3/221= 9 olur.  10 üzerili sayılarıda toplarsak -19 olur
CEVAP B
Soruya Geri DÖN
4.
3. enerji düzeyindeki bir elementin açısal momentumu l=2 ise bu d orbitaline denk gelir ve manyetik quantum sayısı +2 ile -2 arasında değer alır.
CEVAP D
Soruya Geri DÖN
5.
katlı oranlar yasası ile ilgili oldukça basit bir sorudur. Aynı miktar X ile birleşen dediğine göre X lerin eşitlenmesi gerekir  Y ler arasında 4/3 değerini veren şık D dir.
CEVAP D
Soruya Geri DÖN
6.
Mol kavramı ile ilgili bir sorudur. CO2 ve C3H8 molekül ağırlığı aynı ve 44 olan iki farklı gazdır. 1mol gaz 22 .4 litre ise 4.48 litre 0.2 moldür.  CO2 deki C 12 gram C3Hdeki C 36 gram karbon yüzdeleri aynı olamaz.
CEVAP E
Soruya Geri DÖN
7.
Öncelikle bu gazın basıncını PV=nRT den hesaplamak gerekir.
Px4.48=0,25*22,4/273*273
P= 1.25 atmosfer olur. Buradan 0,25 atmosfer gaz çekmek gerekir.
0,25 mol gaz 1.25 atm basınç yapıyorsa 1 atm yapabilmesi için 0,25 mol gaz gereklidir. 0,25-0,2=0,05 mol gaz çıkarılmalıdır. 0,05×28 =1,4 gram N2 yapar.
CEVAP A
Soruya Geri DÖN
8.
çözünenin gramı = %dV den molarite sorulduğuna göre hacmi 1000 ml alırsak (litredeki mol sayısı)
gr= 18,4/100*1,04*1000 = 191,36 gram gliserin yapar.
n=m/MA dan mol sayısını bulursak n= 191,36/92 =2,08 hacim 1 litre alınmıştı
M= n/V =  2,08/1= 2,08 M
CEVAP C
Soruya Geri DÖN
9.
Çözünürlük dengesi ile ilgili bir sorudur. Le Chaletier prensibini bilmek gerekir. Bu prensip şöyle der: Dengedeki bir sisteme dışarıdan müdahale edilirse sistem o etkiyi yok edecek şekilde hareket eder.
I-Aynı sıcaklıkta Ca(NO3)2 eklemek ortak iyon etkisi ile çözünürlük azalır. II-Aynı sıcaklıkta Na2SO3 eklemekte ortak iyon etkisi meydana getirir çözünürlük azalır. III-Çözünme ekzotermik o zaman soğutmak çözünürlüğü artırır.
I ve II çözünürlüğü azaltır.  CEVAP D
Soruya Geri DÖN
10.
Atom numarası 1 olan hidrojen atomunun hidrojen döteryum ve tirityum elementlerinin hepsinin atom numarası da birdir farklılık sadece nötron sayısından kaynaklanır. Çünkü izotop atomların nötron sayıları farklıdır. Kütle no= proton sayısı+nötron sayısı
Tirityum için 3=1+n    n=2
B şıkkı yanlıştır
Soruya Geri DÖN
11.
Bir hal değişim sorusudur. Buz önce -10 dereceden 0 dereceye gelecektir. Q= 20×2.09×10  =418 joule
sıfır derecede buzun erimesi için gerekli olan ısıyı hesaplamak gerekir.
Q=mL   Q=20×334.4 ve Q = 6688 joule
sıfır derecedeki suyun 30 dereceye gelmesi için gerekli olan ısı
Q=mct    Q=20×4.18×30 =2508 joule
toplam ısı_2508+6688+418= 9614 joule
CEVAP B
Soruya Geri DÖN
12.
Bir sistemin iç enerjisi, maddedeki atomların dönme, titreşim, ötelenme ve çekirdeğindeki enerjiden etkilenir.
CEVAP E
Soruya Geri DÖN
13.
Potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiğine göre iki farklı aktivasyon enerjisi mevcuttur ve bunu sadece katalizör değiştirir.
CEVAP D
Soruya Geri DÖN
14.
Bu soruda ΔH ve Kç hesaplamasını bilmek gerekiyor. III.tepkime ters çevrilip II. tepkime ile toplanırsa I.tepkime elde edilir.
III.tepkime ters çevirilirse CH4+ H2O——>CO + 3H2 
ΔH =226 kj   ve Kç de 1 /Kç olur ki Kç = 1/190 olur.
II. tepkime CO + H2O ——->CO2 + H2 
ΔH=-36 kj ve Kç =1.4
taraf taraf toplanırsa CH4 +2H2O—->CO2+ 4H2 
Δ H lar toplanır Kç ler çarpılır.
ΔH =226-36 = 190 Kj ve Kç= 1.4×1/190  CEVAP C
Soruya Geri DÖN
15.
Kp= KçΔRT üzeri Δn formülünden çözülebilecek oldukça basit bir sorudur.

Kp=2.8×102 x 22.4/273×1000(2-3=-1 )
Kp=2.8×102/82
CEVAP A

Soruya Geri DÖN
16.
Dengedeki bir sisteme dışarıdan müdahale edilirse sistem o etkiyi yok edecek şekilde hareket eder. Buna göre
A şıkkında N2 eklemek ortamda fazla N2 ye neden olacak ve sistem hemen fazla N2 yi harcamak isteyecek ve denge sağ tarafa kayacaktır. Bu şık doğrudur.
B şıkkında eğer ortama bir miktar NH3 eklenirse sistem bundan rahatsız olacak fazla NH3 den kurtulmak için denge sol tarafa kayacaktır bu şıkta doğrudur.
C şıkkında ortamdan NH3 uzaklaştırılırsa sistem dengeye gelebilmek için hemen NH3 üretmek isteyecek denge sağ tarafa kayacaktır. Bu şık yanlıştır denge1 yönüne gidecektir.
D şıkkında ortamdan H2 gazı çekilirse sistem hemen H2 üretmek isteyecek denge girenler lehine değişecektir ve denge sola gidecektir bu şıkta doğrudur.
E şıkkında ortamdan N2 gazı çekilirse sistem N2 üretmek isteyecek bu yüzden de denge sol tarafa kayacaktır.
CEVAP C
Soruya Geri DÖN
17.
Lowry-Bronsted asit baz tanımına göre hidrojen iyonu verebilenler asit hidrojen iyonunu alanlar ise bazdır. Burada hangi maddenin hangisine hidrojen verdiğine bakmak gerekiyor. HCLO3 CLO3 olmuşsa H vermiştir HClO3 asittir. H2O H3O olmuşsa H2O hidrojen almıştır ve bazdır. D şıkkında H2O ya asit denmiştir bu yanlıştır.
CEVAP D
Soruya Geri DÖN
18.
Bir iyonlaşma yüzdesi sorusudur.
CH3COOH <——— > CH3COO- +H+ şeklinde iynolarına ayrışır ka verildiğine göre zayıf bir asittir. Unutmayınız kuvvetli asit ve bazlar suda %100 iyonlaştığı için bunlar için ka ya da kb değeri verilmez çünkü bu değer sonsuzdur.
CH3COOH <——— > CH3COO- +H+
başlangıç ta 1 M ve iyonlar sıfır CH3COOH x kadar ayrışırsa CH3COO- ve H+ da x molar olur ve CH3COOH 1-x molar kalır. Dengede bunları yerine yazıp denge sabitine eşitlemek gerekir . Burada 2. dereceden bir denklem karşımıza çıkar bunu çözmek zor olacağından 1-x deki x değeri çok küçük olduğundan ihmal edilir ve sonuçta denge bağıntısından
X2 = 16×106 olur her iki tarafın karakökü alınarak X değeri bulunursa X = 4.103 olur. 1 molarda 0,004 ayrışma var ise 100 molarda bu 0,4 olacaktır.
CEVAP A
Soruya Geri DÖN
19.
Pil potansiyeli anot ile katotun gerilimlerinin toplamına eşittir. Burada gerilimin en büyük olabilmesi için yükseltgenme gerilimi en büyük olan ile indirgenme gerilimi en küçük olan hücrelere bakmak gerekir ki toplam en büyük çıksın. Cr+3 için yükseltgenme gerilimi (0,744 volt) ters çevirdik yükseltgenme oldu işaret değişti.  Cu+2 nin indirgenme gerilimi de -0,337 dir. İkisinin toplamı da 0,407 volt olur ki bu en yüksek değerdir.
CEVAP E
Soruya Geri DÖN
20.
Basit bir radyoaktivite sorusudur. 3 alfa atom numarası altı azaltır 2 beta iki artırır net olarak 4 azalmış olur. Beta kütle numarasını değiştirmez ancak alfa ışıması 4 azaltır 3 alfada 12 azaltır.
CEVAP A
Soruya Geri DÖN
21.
Kapalı formülleri aynı açık formülleri farklı olan elementler birbirinin izomeridir. Bu soruda izomerliği bilmek gerekir.  A şıkkı gayet açık zaten C ve H toplamları ikisinde de aynıdır.
B şıkkında halkalı bir yapı var ve bir çift bağ var. Köşeler hep CH2 ancak çift bağ olan yerde CH dır çünkü H lar çıkmış çift bağ kurulmuştur. Buna göre 6 tane C  10 tane H var ve karşısındakine uymuyor. Unutmayınız siklo alkenler alkinlerle izomerdirler
CEVAP B
Soruya Geri DÖN
22.
A şıkkında bir alkol var OH grubuna yakın yerden zinciri numaralandırmak gerekir. 3 de OH 6 da metil var bu doğru bir adlandırmadır.
B şıkkında bir tarafta 3 bir tarafta 4 C var oksijenle bağlı yani eterdir. 4 C butil 3 C propildir bu da doğrudur.
C şıkkında bir ester vardır. Organik asitlerle alkollerden oluşur adlandırırken alkol adı önce söylenir .Butil etonoat tır. Çift bağ oksijenin olduğu kısım asit köküdür etildir.
CEVAP C
Soruya Geri DÖN
23.
0,02 molü 2.44 gram olan bileşiğin 1 molü 122 dir bu da molekül ağırlığıdır. 122 olan bileşikte A şıkkında mevcuttur.
CEVAP A
Soruya Geri DÖN
24.
Markownikov kuralına göre alkenlere katılma olurken hidrojen atomu daima hidrojeni fazla olan guruba bağlanır. Buna göre çift bağ taşıyan karbonlara baktığımızda hidrojen CH2 ye bağlanacak ve Cl de CH a bağlanacaktır. Oluşan ürün 2-klor bütandır. Daha öncede söylediğimiz gibi bu bir katılma tepkimesidir.
CEVAP D
Soruya Geri DÖN
25.
tepkimeye dikkat edersek Br iyonu ile OH iyonu yer değiştiriyor. Br ayrılıyor eksi yüklü gruplar elektrofil değildir. Nükleofildir.
CEVAP B
Soruya Geri DÖN
26.
I de alkolden su çekiliyor ayrılmadır. II de Br ile NH2 yer değiştiriyor. III de ise aldehit organik aside yükseltgeniyor.
CEVAP B
Soruya Geri DÖN
27.
Bu soru oldukça basittir e şıkkında eterler yükseltgenebilir diyor. Primer ve sekonder alkoller Aldehitler ve yükseltgenebilirler eterler asla yükseltgenemezler.
CEVAP E
Soruya Geri DÖN
28.
Sekonder alkoller ancak aldehitlerle oluşur. O da 2. yargıdaki asetaldehittir.
CEVAP A
Soruya Geri DÖN
29.
3 tane keton verilmiştir. primer alkoller aldehitlere ve aldehitlerde organik asitlere yükseltgenebiliyorlar. Sekonder alkoller ketona kadar yükseltgenebiliyorlar. Tersiyer alkoller yükseltgenemezler. Buna göre D şıkkında ketonun organik aside yükseltgenebileceğini söylüyor bu yanlıştır.
CEVAP D
Soruya Geri DÖN
30.
Bu soruda 3. C atomuna bakılırsa OH lar farklı konumdadır burada bir asimetrik C atomu mevcuttur. Eğer asimetrik C atomu var ise optik izomerliği vardır.
CEVAP B
Soruya Geri DÖN
 
 
Kaynak-Çözümler
www.osskimya.com

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Doping Hafıza

Matematik Örnek Yazılı

Fizikolog

Biyoloji Burada

Site Rekorumuz

web tasarım Mez Bilişim