2012 YGS Kimya Soru ve Çözümleri

Sorular
 
Cevaplar
Çözümler
 
15.
Yapılan deneyde kalay metalinin oksijen ile reaksiyona girdiğini ve kabı tarttığında kütlenin değişmediğini görüyor. Zaten cevap sorunun içinde var. Kütlenin korunumu kanunu.
CEVAP D
Soruya Geri DÖN
16.
Sıcaklık-Zaman grafiğine bakıldığında T1 ve T2 noktalarında sıvının kaynadığı anlaşılıyor. Çünkü saf maddeler hal değiştirirken sıcaklıkları değişmez. Buna göre aynı sıvı farklı kaynama noktalarına sahipse farklı basınç altında kaynatılıyor demektir.  Yükseklere çıkıldıkça dış basınç düşeceğinden sıvının kaynama noktası da düşer. Kaynama noktası sıvının cinsine, saflığına ve dış basınca göre değişir.
CEVAP E
Soruya Geri DÖN
17.
17 proton var ise ve eğer element nötr ise 17 elektronu olması gerekir. Çünkü nötr atomlarda proton=elektrondur. 2 8 8 den 18 elektron olduğu anlaşılıyor. Demek ki 1 elektron da dışarıdan alınmış ve elektron alınırsa negatif yüklü bir iyon oluşmuş demektir.
CEVAP B
Soruya Geri DÖN
18.
IIA grubu elementleri +2 değerlik alır. X+2 HCO3 de -1 ise ve çaprazlanarak birbirinin altına yazılırsa oluşan bileşik elde edilir. Yalnız kök var ise kök paranteze alınır ve sayı parantezin sağ alt köşesine yazılır. Toplam atom sayısı hesaplanırken parantezin içi bu sayı ile çarpılır. Parantezin sağ alt köşesine 2 gelecektir. HCO3- de 1 tane H 1 tane C 3 tane O var toplam 5 atom 5 ile 2 çarpılırsa 10 yapar birde IIA daki element var toplam 11 atom olur.
CEVAP D
Soruya Geri DÖN
19.
Katı halde elektriği iletmiyorsa metal olamaz zira metaller katı halde elektriği iletirler. Sulu çözeltisi elektriği iletiyorsa tuz gibi iyonik yapıda bir maddedir. İyonik katıların erime noktaları oldukça yüksektir. Tuz 801 derecede erir. Kovalent bağlı bileşikler kolay erir , ağ örgülü katılarında erime noktası yüksektir, yalnız elektriği iletmezler.
CEVAP A
Soruya Geri DÖN
20.
Flor oksijenden daha elektronegatiftir. Flor hangi element olursa olsun karşısında daima -1 dir. Oksijen mecburen burada +2 olmak zorundadır.
CEVAP B
Soruya Geri DÖN
21.
Organik maddeler yanarsa ısı açığa çıkar.
CH4+ O2 ———CO2 + H2O +ısı burada oksijenin yükseltgenme basamağı başlangıçta sıfırken ürün tarafında -2 dir. Bu da tepkimenin redoks tepkimesi olduğunu gösterir. III. yargıda doğrudur.
CEVAP E

Soruya Geri DÖN
22.
Bu tepkimede peroksitlerde oksijen -1 değerlik alır ürün kısmında oksijen -2 dir. Oksijen burada indirgenmiştir. Dolayısı ile peroksit yükseltgen olarak davranmaktadır. İndirgenen madde yükseltgen yükseltgenen madde indirgendir.
CEVAP C
Soruya Geri DÖN
23.
X sıvısı Y den daha çabuk buharlaşıyorsa X in buharlaşma ısısı düşük moleküller arası çekim kuvveti azdır. X daha hızlı uçtuğuna göre kaynama noktası daha küçüktür.
CEVAP A
Soruya Geri DÖN
24.
Sıcaklık arttıkça çözünürlük azalıyorsa demek ki çözünme ekzotermiktir. Sistem dışarıya ısı veriyor demektir. A doğrudur. 50 dereceye bakarsak 100 gram su 15 gram X çözüyor 200 gram su 30 gram çözer. B de doğrudur.25 dereceye bakarsak 100 gram su 20 gram X çözüyor 50 gram suda 10 gram çözer. C de doğrudur. Sıfır derecede çözelti 31 gram kadar çözüyor 25 gram ile doymamış olur. D doğrudur. 50 derecede 100 gram su 15 gram X özerse 50 gram su 7.5 gram çözer 5 gram çözmüşse doymuş olmaz . E yanlıştır.
CEVAP E
Soruya Geri DÖN
25.
İri çakıl taşları önce elenir ve ayrılır. Sonra karışım suya atılır. Yemek tuzu suda çözünür kum dibe çöker. Kum süzülerek ayrılır. Kalan karışım kaynatılır su buharlaşır geriye tuz kalır.
CEVAP C
Soruya Geri DÖN
26.
Sabun yağ asitlerinin sodyum tuzu olarak bilinir. Potasyum tuzlarına ise arap sabunu denir. Burada yağ asidinin uzun zinciri Na ile birleşmiştir. Hidrokarbon olan kısım apolardır. Uzun hidrokarbon zincirler suda çözünmezler organik maddeler organik çözücüde çözünürler su inorganiktir.
CEVAP B
Soruya Geri DÖN
27.
Karbon dioksit 1 adet C atomu ve 2 adet O atomundan meydana gelen bir moleküldür. C atomu 4bağ yapar ve etrafında 4 tane tek elektron bulunur. Oksijende ise 6 değerlik elektronu vardır 2 tanesi eşleşmemiş bağ yapacak elektron diğer 4 tanesi ise eşleşmiştir. O = C =O şeklindedir. 2 tane pi bağı vardır 2 tanede kovalent bağ vardır.  C atomundaki 4 elektron oksijenle bağ yapar başka bağ yapacak elektron kalmaz. D yanlıştır.
CEVAP D
Soruya Geri DÖN
 
 
Kaynak-Çözümler
www.osskimya.com

Yorumlar   

+1 #1 Ahmet 11-07-2017 16:22
Cok yararli bir site
Diger sitelerde sorular eksik falan oluyo
Alıntı

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Doping Hafıza

Matematik Örnek Yazılı

Fizikolog

Biyoloji Burada

Site Rekorumuz

web tasarım Mez Bilişim