2012 LYS Biyoloji Soru ve Çözümleri

Bu Çözümler Biyoloji ÖZEL DERS Öğretmeni Galip ÇAMUR tarafından www.ossmat.com için HAZIRLANMIŞTIR.
e-mail : Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
Sorular

Sponsorlu Bağlantılar 
Cevaplar
Çözümler
 

1.
Glikolipit molekülü golgi organeli tarafından sentezlenir. Cevap C seçeneği olmalıdır.
Soruya Geri DÖN
2.
İnsanda mitozun metafaz evresinde toplam 46 kromozom sayılır. Oysaki mayozun anafaz 2 evresi öncesi kromozom sayısı yarıya indiği için 23 kromozom görülür. Cevap B seçeneği olmalıdır.
Soruya Geri DÖN
3.
Oksijenli solunumun evrelerinin gerçekleştiği yerler glikoliz evresi tüm canlılarda sitoplazmada krebs evresi ve ETS evresi hayvan hücresinde mitokondride gerçekleşir. Cevap D seçeneği olmalıdır.
Soruya Geri DÖN
4.
Karbondioksit oluşumu etil alkol fermantasyonu ve oksijenli solunumda gerçekleşirken laktik asit fermantasyonunda gerçekleşmez. Cevap E seçeneği olmalıdır.
Soruya Geri DÖN
5.
Alemden türe doğru gidildikçe birey sayısı azalırken ortak özellikler artar. Cevap A seçeneği olmalıdır.
Soruya Geri DÖN
6.
Akrabalık benzerliklerinde DNA benzerliği önemlidir. Proteinler, enzimler ve ribozamal RNA sentezinde DNA’nın görev alması akrabalık benzerliğinde kanıt oluşturur. Fakat yaşanılan yer ve besin benzerliği kanıt oluşturmaz. Cevap B seçeneği olmalıdır.
Soruya Geri DÖN
7.
Mutasyon sonucunda oluşan enzim görevini yapmaya devam ediyorsa bu durumda enzimin aktif kısmı etkilenmemi olabilir. Aynı zamanda bir aminoasidi birden fazla kod simgeleyebilir. Bu durumda polipeptit yapısal değişikliğe uğramaz. Fakat DNA’nın anlamlı ipliğinden sentezlene RNA ya değişiklik mutlaka yansır. Cevap D seçeneği olmalıdır.
Soruya Geri DÖN
8.
Soyağacına göre 3 nolu bireyin renkkörü erkek çocuğu olabilmektedir. Cevap E seçeneği olmalıdır.

Soruya Geri DÖN
9.
Bilim insanının Y kromozomunu seçmesi bazı genlerin Y kromozomunda yalnızca tek alel gen olarak taşınmasıdır. Bu durumda oluşan mutasyon baskında olsa çekik de olsa etkisini fenotipte gösterir ve takip edilebilir. Cevap C seçeneği olmalıdır.
Soruya Geri DÖN
10.
Bir karakteri belirleyen iki farklı alel gen aynı bireyde bulunduğu zaman birbirine üstünlük sağlayamazlar ve dış görünüş her iki genin etkisiyle ortaya çıkarsa buna eksik baskınlık denir. Cevap A seçeneği olmalıdır.
Soruya Geri DÖN
11.
2. ve 3. genotipe sahip canlılar krossing - over sonucunda oluşabilir. Bu durumda 1. ve 4. genotipe sahip canlıların oluşma olasılığı daha yüksektir. Cevap B seçeneği olmalıdır.
Soruya Geri DÖN
12.
Evrimleşme süreci kalıtsal varyasyon, çevre şartlarının değişmesi ve doğal seleksiyon şeklindedir. Mutasyon kalıtsal varyasyona neden olur. Doğal seleksiyon mutasyona neden olmaz. Cevap B seçeneği olmalıdr.
Soruya Geri DÖN
13.
Bitkilerde gaz alışverişini stomalar gerçekleştirir. Mumsu tabaka adı verilen kutikula tabakası terleme ve su kaybını engelleyen yapıdır. Cevap A seçeneği olmalıdır.
Soruya Geri DÖN
14.
Bitki hücresinin sitoplazmasında glikoz derişimi azaldığında ozmotik basınç yani su içme isteği azalır. Bu durumda hücre su kaybeder ve su tutma kapasitesi azalır. Turgor basıncı azalır. Cevap D seçeneği olmalıdır.
Soruya Geri DÖN
15.
Kök hücreleri ozmotik basıncın etkisiyle topraktan suyu alırlar. Bu esnada enerji harcanmaz. Cevap C seçeneği olmalıdır.
Soruya Geri DÖN
16.
Floem besin taşıyan borulardır. Bu nedenle bu dalda üretilen besinler bitkinin diğer kısımlarına taşınmaz. Cevap B seçeneği olmalıdır.
Soruya Geri DÖN
17.
Yaş halkasının genişliği bitkinin yıl içerisindeki büyümesiyle ilgili bilgi verir. Yaş halkasının dar olması geçen yıllara nazaran büyümenin daha az olduğunu gösterir. Bu nedenle topraktaki azotlu tuz miktarının artmış olması beklenmez. Bu durum bitkinin gelişmesine olumlu etki eder. Cevap E seçeneği olmalıdır.
Soruya Geri DÖN
18.
Akşam sefası bitkisi karalıkta açarken karanlığı bir yönü olamaz. Bu durum uyarının yönüne bağlı olmayan nasti hareketine örnek verilebilir. Cevap D seçeneği olmalıdır.
Soruya Geri DÖN
19.
Kortizol ve adrenalin hormonlarının ortak görevleri kan şekerini arttırmaktır. Cevap E seçeneği olmalıdır.
Soruya Geri DÖN
20.
Uyarının sıklığı arttıkça uyarının şiddetide artar. Cevap A seçeneği olmalıdır.
Soruya Geri DÖN
21.
Tüm solunum organlarının ortak özellikleri arasında ince, nemli ve geniş yüzeyli olma sayılabilir. Cevap C seçeneği olmalıdır.
Soruya Geri DÖN
22.
Grafikte oluşan k ile gösterilen fark dokuların dinlenme esnasında oksijen kullanıyor olmasıdır. Cevap B seçeneği olmalıdır.
Soruya Geri DÖN
23.
Atardamardan toplardamara doğru gidildikçe kan basıncı azalır. Cevap E seçeneği olmalıdır.
Soruya Geri DÖN
24.
İncebağırsaktan emilen yağ monomerleri sırasıyla lenf kılcalı, kilus borusu, peke sarnıcı, göğüs lenf kanalı, sol köprücük altı toplardamar, üst ana toplardamar ve kalbin sağ kulakçığına gelir. Cevap C seçeneği olmalıdır.
Soruya Geri DÖN
25.
Plazma proteinleri büyük yapılı moleküller olduğu için glomerulustan süzülemezler. Bu nedenle bowman kapsülüne geçemezler. Cevap E seçeneği olmalıdır.
Soruya Geri DÖN
26.
İç güdüsel davranışlar kalıtsal olarak nesilden nesile aktarılırlar. Bu nedenle bu davranışlar sonradan öğrenilmez. Cevap D seçeneği olmalıdır.
Soruya Geri DÖN
27.
K canlısı besin zincirinde üretici canlıdır. Bu durumda L, M, N canlıları otçul canlılardır. P canlısı ise etçildir. Karışık beslenmemektedir. Cevap C seçeneği olmalıdır.
Soruya Geri DÖN
28.
Rekabet gereksinimleri aynı olan canlılar arasında gerçekleşir. Ekolojik görevlerinin aynı olması rekabete neden olur. Birinin diğerini besin olarak kullanması av-avcı ilişkisine neden olur. Üreme dönemlerinin aynı olması iki farklı tür için rekabete neden olmaz. Yaşama alanları farklı olan türler bir arada olamayacakları için rekabet oluşmaz. Cevap A seçeneği olmalıdır.
Soruya Geri DÖN
29.
İstanbul’daki insan populasyonu ile Samsundaki insan populasyonu aynı sayıda değildir. Bu nedenle cevap E seçeneği olmalıdır.
Soruya Geri DÖN
30.
Besin kaynaklarının sınırlı olduğu bir ortamda balık sayısı arttıkça besin bulma olasılığı azalacağı için birey besin bulmak için daha fazla enerji harcar. Cevap D seçeneği olmalıdır.
Soruya Geri DÖN
 
 
Bu Çözümler Biyoloji ÖZEL DERS Öğretmeni Galip ÇAMUR tarafından www.ossmat.com için HAZIRLANMIŞTIR.
e-mail : Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.