2012 YGS Biyoloji Soru ve Çözümleri

Bu Çözümler Biyoloji ÖZEL DERS Öğretmeni Galip ÇAMUR tarafından www.ossmat.com için HAZIRLANMIŞTIR...
e-mail : Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
Sorular

Sponsorlu Bağlantılar 
Cevaplar
Çözümler
 

28.
Karaciğer ve mide hücreleri vücut hücreleri olduğu için 2n sayıda kromozom içerirler. İnsanda 2n : 46 kromozom bulunur. Cevap  D seçeneği olmalıdır.
Soruya Geri DÖN
29.
1.Hücre  büzüştüğüne  göre su kaybetmiş demektir. Bu durumda hücre kendinden daha yoğun bir ortama bırakılmıştır. 1.yargı doğrudur.

2.Hücre şiştiğine göre y çözeltisinden su almış demektir. Bu durumda y çözeltisinin yoğunluğu 2. hücrenin yoğunluğundan düşüktür. 2.yargı doğrudur.

3.yargıda x, y, z sıvılarının molekül büyüklüğü ile ilgili bilgi verilmediğinden kesin bir yargıya varılamaz.

4.yargıda 1.ve 2. hücrenin ozmotik basınçlarını karşılaştırabilmek için aynı ortama koymak gerekir. Deneyde aynı ortama bırakılmadığından kesin bir yargıya varılamaz.
 Cevap E  seçeneği olmalıdır.
Soruya Geri DÖN
30.
Deneye bakıldığında deneyin farklı sıcaklıklarda yapıldığı görülüyor. Bu durumda sıcaklık enzimlerin çalışmasını, dolayısıyla metabolik aktiviteyi etkiler. Cevap  B  seçeneği olmalıdır.
Soruya Geri DÖN
31.
DNA da meydana gelen onarılamaz değişimlere mutasyon denir. Kimyasal maddeler DNA’ yı meydana  getiren moleküllerde kopmalar yaparak   mutasyona neden olurlar. Bu durumda bakteri ve insan DNA sının yapıtaşları aynı ise kimyasal madde iki DNA’ da  mutasyona neden olur. Gen sayısı ve DNA ‘nın eşleme hızıyla mutasyon ilişkili değildir. Cevap  A seçeneği olmalıdır.
Soruya Geri DÖN
32.
Deneyde protein ve protein yıkan enzim kullanırsa bu durumda ortamda proteinlerin yapıtaşı oluşur. Yapıtaşı oluştuğunu kanıtlamak içinde aminoasit ayracı kullanmalıdır. Cevap  E seçeneği olmalıdır.
Soruya Geri DÖN
33.
Reaksiyona göre enzim substrata doyduğunda ortamda serbest enzim olmayacağına göre reaksiyon sabit bir hızla devam eder. Bu durumda ortamdaki substrat  miktarı artsa bile reaksiyon hızı değişmez. Cevap  C  seçeneği olmalıdır.
Soruya Geri DÖN
34.
Midede  sindirim olarak sadece proteinlerin kimyasal sindirimi olur. Yağların kimyasal sindirimi ince bağırsakta gerçekleşir. Cevap D  seçeneği olmalıdır.
Soruya Geri DÖN
35.
Soyağacına göre A alel geni kırmızı çiçekli olmayı a alel geni beyaz çiçekli olma geni olduğuna göre soyağacı aşağıdaki şekilde olduğu gibi olmalıdır.
Bu durumda kesinlikle melez olanlar 1-4 nolu bitkilerdir. 
Cevap  B seçeneği olmalıdır.
Soruya Geri DÖN
36.
DNA benzerliği nukleotit dizilimi benzerliği ile ilgilidir. Nukleotit dizilimi benzer olan türler arasındaki akrabalık daha fazladır. Dizilimler arasındaki en fazla benzerlik 1.ve 2. Tür DNA’lar arasındadır. Cevap A seçeneği olmalıdır.
Soruya Geri DÖN
37.
Grafiğe göre gece terlemeyle yitirilen su miktarı daha fazladır. Oysaki gündüz saatlerinde terleme daha fazla olmalıdır. Bu durumda bitki su kaybını engellemek için çeşitli adaptasyonlar geliştirdiği kesindir. 1.yargı kesinlikle doğrudur.

Gece daha fazla terleme olduğuna göre açık stoma sayısı gece daha fazladır. 2.yargı da kesindir.

Organik madde sentezi için dış ortamdan alınan karbondioksit miktarına bakılmalıdır. Öğle saatlerinde alınan karbondioksit miktarı düşüktür. Bu nedenle 3.yargı doğru değildir. 
Cevap D seçeneği olmalıdır.
Soruya Geri DÖN
38.
Çiçekli bitkilerin üremesinde gerçekleşen olayların sırası tozlaşma, polen tüpünün oluşması, döllenme ve tohum taslağının gelişmesi şeklindedir. Bu nedenle 2 ve 3 nolu olaylar yer değiştirmelidir. Cevap C seçeneği olmalıdır.
Soruya Geri DÖN
39.
Bir ekosistemde ayrıştırıcılar azaldığında topraktaki azotlu inorganik maddeler azalır. Bu durumdan doğrudan temel üreticiler etkilenirken birincil ve ikincil tüketiciler dolaylı olarak etkilenir. Soruda doğrudan etkilenen sorulduğuna göre doğru cevap A seçeneği olmalıdır.
Soruya Geri DÖN
40.
Deneye göre ağaç kabuklarının renginin çevre kirliliği sonucu değişmesi iki farklı renkteki kelebek populasyonun sayısında etkili olmuştur. Açık renkli ağaç kabuğunda açık renkli kelebekler az sayıda avlanmış koyu renkli ağaç kabuğunda ise koyu renkli kelebekler daha iyi kamufle olmuş ve daha az sayıda avlanılmıştır. Bu durum doğal seçilime neden olmuştur. 3.yargı doğrudur. 1 yargıda olduğu gibi çevre şartları kanat renginden sorumlu gende mutasyona neden olmamıştır. Siyah ve beyaz kanatlı kelebeklerin olması türün kalıtsal özelliğinde vardır. Bu nedenle 2.yargı doğrudur. Cevap E seçeneği olmalıdır.
Soruya Geri DÖN
 
 
Bu Çözümler Biyoloji ÖZEL DERS Öğretmeni Galip ÇAMUR tarafından www.ossmat.com için HAZIRLANMIŞTIR...
e-mail : Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.