2006 ÖSS - I Biyoloji Soru ve Çözümleri

Sorular

Sponsorlu Bağlantılar 
Cevaplar
Çözümler
 

23.
Doğal seçilim olayı çevre şartlarına ayak uydurabilmiş olan bireylerin yaşamlarını sürdürebilmeleri yani güçlü olan bireylerin hayatta kalması, zayıf olan bireylerin yaşamlarını sürdürememesidir. Bu olay adaptasyonla gerçekleşir. Cevap A
Soruya Geri DÖN
24.
Serbest Azotu baklagillerin köklerinde bulunan azot bağlayıcı bakteriler kullanabilirler. Nitrifikasyon bakterileri kemosentez yapabilirler ve oksijen açığa çıkartırlar. Cevap C
Soruya Geri DÖN
25.
Normal çevre koşullarında bitkilerin kloroplastında fotosentez gerçekleşir ve glikoz üretimi olur. Yağın depolanması ise golgi aygıtında gerçekleşir. Cevap E
Soruya Geri DÖN
26.
Sıcak havada vücut sıcaklığı artar, hemostsinin gerçekleşmesi için yani vücut sıcaklığının sabit kalabilmesi için terleme ile su ve tuz kaybı gerçekleşir. Cevap A
Soruya Geri DÖN
27.
Protein sentezinde mRNA, tRNA ve rRNA görev alır. Tüm RNA çeşitleri protein sentezinde rol oynar. Cevap B
Soruya Geri DÖN
28.
Hücre kendisinden daha yoğun bir ortama konduğunda yani ozmotik basıncı yüksek bir ortamda osmoz olayıyla hücre dışına su gönderir ve hücrede su kaybı meydana gelir. Bu olay hücrebib turgor basıncını azaltır ve ozmotik basıncını artırır. Bu olaydan sonra hücre büzülür ve plazmoliz durumuna gelir. Cevap D
Soruya Geri DÖN
29.
Hücre içi enerji üreten reaksiyonlar solunum reaksiyonlarıdır. Solunum olayında öncelikle glikozun aktif hale gelmesini için 2 ATP harcanır. Metabolik olayların gerçekleşebilmesi için enzimler gruplar halinde görev yaparlar. Reaksiyonların başlayabilmesi için sadece enzimler yeterli değildir. Aktivasyon enerjisininde bulunması gerekir. Cevap C
Soruya Geri DÖN
30.
Birinci çaprazlamada oluşan döllerde ¼ oranında çekinik fenotipli bireylerin meydana gelmesi çaprazlanan bireylerin heterozigot olduğunu kesin olarak gösterir. İkideki açıklamada kırmızı renkli bireylerin homozigot olduğu durumda kesinlikle beyaz renkli çekinik bireyler ortaya çıkmaz. Üçde açıklanan durumda ise 2.çaprazlamada alınan bireylerin ikiside heterozigot olsaydı beyaz renkli çekinik bireyler meydana gelmeliydi ancak oluşan tüm bireyler kırmızı renklidir. Cevap A
Soruya Geri DÖN
 
 
Kaynak-Çözümler
Biyoloji Öğrt. Asuman TOZAN
Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.