Sınavlarda Çıkmış Faktöriyel Soruları ve Çözümleri

1966 - 2017
Sorular
 
Cevaplar
1 B 2 D 3 B 4 A 5 D 6 B 7 A
8 E 9 C 10 C 11 A            
Çözümler