Sınavlarda Çıkmış Karışımlar Soruları ve Çözümleri

1999 - 2016
Karışımlar :
Çözeltiler ve Çözeltilerin Genel Özellikleri, Kütlece Yüzde Derişim, Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler, Buhar Basıncı, Kaynama ve Donma Noktası, Elektrik iletkenliği ,Karışımların Ayrılması
 
Sorular
 
Cevaplar
1 C 2 A 3 E 4 E 5 B 6 D 7 C
8 D 9 C 10 E 11 A 12 D 13 E 14 E
15 C 16 E 17 A 18 E 19 A 20 B 21 C
22 C 23 C 24 E 25 D 26 E 27 A 28 C
29 B 30 B 31 A 32 E 33 C 34 B 35 A
Çözümler