Sınavlarda Çıkmış Temel Madde Bilgisi - Atom Bilgisi - Hayatımızda Kimya Soruları ve Çözümleri

1999 - 2016
1 - Temel Madde Bilgisi
Maddenin Fiziksel Hali, Ortak ve Ayırt Edici Özellikleri, Fiziksel ve Kimyasal Özellikler,Maddenin Sınıflandırılması, Arı Madde, Element, Bileşik, Karışım, Hal Değişimleri, Isı - Sıcaklık
2 - Atom Bilgisi
Atomun Teml Tanecikleri, İzotop, İzoton, İzobar, Allotrop Kavramları, İyon Kavramı, Enerji Düzeyleri, Orbitaller ve Elektron Dağılımı, Bileşik Oluşumu ve Bağlar
3 - Hayatımızda Kimya
4 - Kimyanın Temel Yasaları
 
Sorular
 
Cevaplar
1 C 2 D 3 D 4 A 5 A 6 B 7 D
8 A 9 D 10 B 11 A 12 E 13 C 14 B
15 E 16 D 17 A 18 B 19 D 20 B 21 E
22 D 23 C 24 B 25 D 26 E 27 A 28 A
29 B 30 B 31 E 32 E 33 E 34 E 35 C
36 B 37 E 38 C 39 D 40 D 41 E 42 C
43 D 44 D 45 E 46 A 47 D 48 C 49 D
50 E 51 D 52 C 53 E 54 A 55 E 56 B
57 D 58 A 59 B 60 B 61 D 62 B 63 C
64 E 65 D 66 E 67 A 68 C 69 B 70 B
71 E 72 A 73 D 74 C 75 B 76 A 77 C
78 E 79 C 80 E 81 E            
Çözümler