Dizi - Seriler Çözümlü Test 11

Sorular
 
Cevaplar
1 E 2 D 3 C 4 B 5 A 6 E 7 E
8 D 9 C 10 D 11 C 12 B 13 C 14 C
15 B 16 D 17 B 18 A 19 B 20 D 21 B
Çözümler