Dizi - Seriler Çözümlü Test 10

Sorular
 
Cevaplar
1 C 2 C 3 E 4 B 5 E 6 D 7 A
8 D 9 C 10 D 11 D 12 B 13 A 14 B
15 A 16 A 17 E 18 D 19 C 20 D 21 B
22 C                        
Çözümler