Dizi - Seriler Çözümlü Test 2

Sorular
 
Cevaplar
1 A 2 E 3 B 4 D 5 B 6 D 7 D
8 A 9 D 10 C 11 B 12 C 13 E 14 A
15 D 16 C 17 B 18 D            
Çözümler