Dizi - Seriler Çözümlü Test 1

Sorular
 
Cevaplar
1 D 2 E 3 C 4 A 5 E 6 B 7 A
8 E 9 A 10 C 11 D 12 B 13 B 14 C
15 E 16 A 17 B 18 E 19 C 20 E    
Çözümler