Rasyonel Sayılar Çözümlü Test 6 - Karışık

Sorular


 
Cevaplar
1 B 2 B 3 D 4 C 5 B 6 D 7 C
8 B 9 C 10 C 11 A 12 B 13 D 14 A
15   16 A                    
Çözümler