Rasyonel Sayılar Çözümlü Test 3- Ondalık Kesirler

Sorular


 
Cevaplar
1 D 2 B 3 A 4 A 5 E 6 C 7 D
8 B 9 B 10 E 11 C 12 D 13 B 14 A
15 E                        
Çözümler