Rasyonel Sayılar Çözümlü Test 1-Dört İşlem

Sorular


 
Cevaplar
1 A 2 D 3 B 4 B 5 B 6 D 7 E
8 E 9 A 10 C 11 D 12 E 13 B 14 B
15 A 16 B 17 B                
Çözümler