Mantık Çözümlü Test 1

Sorular


 
Cevaplar
1 E 2 B 3 D 4 E 5 D 6 D 7 A
8 D 9 C 10 A 11 A 12 E 13 C 14 E
15 D 16 D 17 C 18 D 19 D 20 C 21 A
22 D 23 E 24 E                
Çözümler