Kümeler Çözümlü Test 8

Sorular
 
Cevaplar
1 E 2 C 3 E 4 C 5 C 6 C 7 B
8 A 9 B 10 A 11 D 12 A 13 E 14 D
15 D 16 A                    
Çözümler