Çemberde Açı ve Yay Çözümlü Test 15

Sorular


 
Cevaplar
1 E 2 E 3 D 4 C 5 D 6 B 7 A
8 B 9 B 10 D 11 E 12 E 13 D 14 B
15 C                        
Çözümler