Fizik Dersi: Katı Sıvı Basıncı Çözümlü Test 1

Sorular
 
Cevaplar
1 A 2 C 3 C 4 D 5 B 6 B 7 D
8 C 9 E 10 D 11 A 12 C 13 D 14 E
15 C                        
Çözümler