Fizik Dersi: Işığın Kırılması ve Renkler Çözümlü Test 2

Sorular


 
Cevaplar
1 C 2 C 3 E 4 A 5 B 6 B 7 E
8 C 9 A 10 A 11 A            
Çözümler