Fizik Dersi: Işığın Kırılması ve Renkler Çözümlü Test 1

Sorular


 
Cevaplar
1 C 2 D 3 C 4 E 5 C 6 E 7 E
8 C 9 D 10 D 11 C 12 A        
Çözümler